تبلیغات
عشق من فاطمه - ای خدا
عشق من فاطمه

عاشقتم فاطمه جانم،دوستت دارم تنها امید زندگیم

می دانــست از تَنــــهایی می تَرســـَــم .... تَنــهـــایم گُذاشــــــــت !


از پـــیــچِِ کـ ــ ــوچه که گــُـذشــتـــــــ ....


چِشــــــمهایم مــــُرد ! آرزِوهــــــــایـــَمـــ ـ ـــ رَنـــگ بــاخـــ ــ ـت .....


گاهیــــــــ ـــ ــــ ....


صــدایِ نَـــفـــَس هایــــش را حـــِــس می کُنـــم ...


بـا ایـــنکـــهــ ـ ــِ او دیگــ ـ ـر مــَرا نـــَخــواهد شــِناخـــــتــــ ...

 

فاطمه جونم بیادت هستم هرچند تو فراموشم كردی


نوشته شده در یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 ساعت 12:11 ب.ظ با انگشتان شكست خورده نظرات | |


قالب كلبه عاشقانه : قالب كلبه عاشقانه