تبلیغات
عشق من فاطمه - بازم یه سلام بی جواب میکنم..امیدوارم تنت سالم باشه..اومدم بگم تموم چیزایی که بهونه کردی تا ازم جدا بشی خدا بهم داد..خداروشکر کار با حقوق خوب داد ماشین داد ارامش و صلح تو خانوادم داد و یه پولم رسوند که بتونم باهاش خونه بسازم..چقدر گفتم صبرکن پیش خدا کار نداره که همشو بده بهم؟!!دیگه دوس ندارم واست ابراز احساسات کنم اخه تو الان مال کسی دیگه شدی فقط امیدوارم همیشو تنت سالم باشه و امیدوارم اون دنیا ببینمت و امیدوارم یکروز که خیلی دیرشده از کارت پشیمون بشی و امیدوارم خودت و بابات تاوان دله شکسته منو پس بدید