تبلیغات
عشق من فاطمه - سلام بیمعرفت...دیروز دفتری كه واسم خاطره نوشتی خوندم خیلی حالم خراب شد...خیلی حرفا زده بودی كه دلم قرص بود تا ابد كنارمی ولی همین كه یكی از من بهتر دیدی رفتی واقعا بیمعرفتی...توش نوشته بودی بدون من میمیری نمیخواستم بمیری ولی انتظارم نداشتم اون طور بندازیم دور