تبلیغات
عشق من فاطمه - دیكه امیدی ندارم به اومدنت حتی به اینجا....خداحافظت بیمعرفت
عشق من فاطمه

عاشقتم فاطمه جانم،دوستت دارم تنها امید زندگیم


نوشته شده در پنجشنبه 19 شهریور 1394 ساعت 07:47 ق.ظ با انگشتان شكست خورده نظرات | |


قالب كلبه عاشقانه : قالب كلبه عاشقانه