تبلیغات
عشق من فاطمه - قشنگترین لحظه زندگی ام
عشق من فاطمه

عاشقتم فاطمه جانم،دوستت دارم تنها امید زندگیم

قشنگترین لحظه های زندگیم

همین گریه هاست

گریه هایی که از سر ناتوانی وبی کسی مثل رودخانه جاری می شوند

وهیچ کس

نمی تواند این سیل را نگه دارد

چرا من ...

چرا من باید این همه تنها باشم

این قدر بی کس

این قدر نا امید

وهیچ کس حتی من را به خاطر نیاورد

می خواهم اسمم را عوض کنم

نامم گمنام است

شاید روزی ...کسی مرا اشتباهی پیدا کند

ومرهم شود برای قلب زخمی ام

وبرای اشک هایی که بی هدف ریخته می شوند

وبرای لحظه هایی که از دستم می روند

وعشقی که هیچ گاه نخواهم داشت

شاید روزی کسی مرا پیدا کند ...

نوشته شده در شنبه 25 آذر 1391 ساعت 05:09 ب.ظ با انگشتان شكست خورده نظرات | |


قالب كلبه عاشقانه : قالب كلبه عاشقانه